Over ons

De stichting is opgericht in 1999 door het echtpaar Zilverschoon-Tielenburg. Cees Zilverschoon werd geboren op 7 juli 1923 te Dordrecht. Hij leerde zijn echtgenote, Ida Tielenburg, kennen in zijn geboortestad. Cees Zilverschoon studeerde na zijn HBS opleiding in Dordrecht aan de TU te Delft en promoveerde in 1952 tot doctor in de Wis- en Natuurkunde. Inmiddels bestond het gezin uit 4 personen. In 1951 en 1952 waren een zoon (Alfred) en een dochter (Linda) geboren. In datzelfde jaar accepteerde Cees Zilverschoon een functie bij de, in dat jaar opgerichte CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) te Genève. Hij bleef daar werken tot zijn pensionering en de familie is altijd in Zwitserland blijven wonen. Helaas verloor het echtpaar beide kinderen in 1975 en 1980. Het verdriet was groot, hun enige troost was altijd hun hondje. Cees en Ida Zilverschoon besloten om met een deel van hun geld een stichting op te richten om mensen te belonen voor hun inzet bij het voorkomen en/of bestrijden van dierenleed.

De Ida Zilverschoon Stichting heeft als doelstelling dierenleed te voorkomen en te bestrijden. Hiertoe stimuleert ze mensen en organisaties en beloont ze hen voor hun inzet.

Huidig bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drs. mr. Henk Lommers, dierenarts en verbonden aan het Ministerie van Economische Zaken, prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar antrozoölogie aan de Open Universiteit te Heerlen en mevrouw Wilma Scheelbeek – Turksma en Linda Scheelbeek namens de familie.  Ieder jaar wordt een geldbedrag ter beschikking gesteld. De Dierenbescherming Nederland en de bestuursleden van de Stichting kunnen met voorstellen komen voor de prijzen.